Impressum

Colofon

Henri van de Bilt vleeswaren B.V.
Goudwerf 9
NL – 6641 TE Beuningen

Tel.: +31 (0)24 6772244
Fax: +31(0)24 6776502
E-Mail: verkoop@henrivandebilt.nl

Hoofdkantoor: NL – 6641 TE Beuningen
Registratienummer Kamer van Koophandel: 10023153
Btw-Nr. NL004570108B01

Algemeen Directeur: John Balvers en Frans Egberts

Verantwoordelijk voor de inhoud volgens § 6 TDG: Henri van de Bilt B.V.

Juridisch

Aanbiedingen op de homepage

Alle aanbiedingen op de homepage zijn vrijblijvend en niet bindend. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen of aanvullingen te maken op de homepage, inhoud te wissen zonder deze weer aan te vullen of de werking van de homepage gedeeltelijk of volledig op te schorten.

Afbeeldingen van producten kunnen in uiterlijk en kleur afwijken van de daadwerkelijk afgegeven producten. Informatie of producten kunnen afwijken van die van de op dit moment verkochte producten. Daarom mogen uitspraken over producten niet als toezeggingen over hun toestand of geschiktheid voor bepaalde doelen worden gezien.

Gebruik van de in het kader van het colofon of vergelijkbare opgaven gepubliceerde contactgegevens zoals postadressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen door derden voor het toesturen van niet uitdrukkelijk opgevraagde informatie is niet toegestaan. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen bij overtreding van dit gebod.

 

Verantwoordelijkheid

Wij hebben de inhoud op onze homepage met grote zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen deze gegevens intussen veranderd zijn. Daarom kunnen wij geen garantie geven betreffende de volledigheid, juistheid, kwaliteit en actualiteit van onze site. Wij sluiten bovendien elke verantwoordelijkheid voor schade uit, die in verband met het gebruik van de homepage ontstaat. De aansprakelijkheid voor opzet en grove nalatigheid blijft onafhankelijk daarvan bestaan, net als de verantwoordelijkheid voor schade als gevolg van verwonding van leven, lichaam en gezondheid.

De op onze homepage opgenomen links worden met grote zorgvuldigheid getest op het moment van plaatsing van de link. Deze bevatten op enig tijdpunt geen inhoud die strijdig is met de wet. Daar staat tegenover dat we de links niet voortdurend controleren, zolang wij geen concrete informatie hebben die duidt op mogelijk wederrechtelijk gebruik. Zodra wij op de hoogte zijn van concreet wederrechtelijk gebruik, zullen wij een daarop gerichte link verwijderen. Voor zover schade ontstaat door gebruik van links die wij hebben geplaatst, zijn wij hiervoor niet verantwoordelijk omdat wij slechts de verwijzing geven. Zodra wij op de hoogte zijn van concreet wederrechtelijk gebruik, zullen wij een daarop gerichte link direct verwijderen.

 

Auteursrecht

De inhoud van de homepage is auteursrechtelijk beschermd en mag uitsluitend met medeweten van ons door derden op welke wijze dan ook worden gebruikt, gekopieerd of opgeslagen.

Teksten, afbeelding en/of internetpagina‘s kunnen ook materiaal bevatten dat onder het auteursrecht van derden valt. Voor op de homepage genoemde en eventueel door derden beschermde merken en logo‘s gelden onveranderd en zonder beperking de bepalingen van de betreffende beeldrechten en de eigendomsrechten van de betreffende ingevoerde eigenaar. Als u toch overschrijding van de auteursrechten vaststelt, dan verzoeken wij u ons hiervan in kennis te stellen zodat wij de betreffende inhoud direct kunnen verwijderen.